ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:

 

Człowiek posiada naturalną potrzebę ciągłego poznawania świata w którym żyje. Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem - słowa Konfucjusza definiują obszar zainteresowań tego działania. Poprzez zabawę nauką i samodzielne eksperymentowanie łatwiej przyswoić wiedzę.
Działanie Zaczarowany Świat jest innowacyjną metodą wspierania rozwoju ucznia w szkole z wykorzystaniem nowoczesnych pracowni eksperymentalno doświadczalnych. Wspiera programy rozwojowe szkół ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia, wykorzystuje narzędzia ICT oraz nowoczesne metody nauczania, w szczególności obejmujące:
• Pobudzanie uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy,
• Wyjazdy edukacyjne grup uczniów i zajęcia wyrównawczo-poznawcze
w nowoczesnych pracowniach eksperymentalnych,
• Eksperymentalne metody nauczania z wykorzystaniem zestawów doświadczalnych.
Działanie zostanie skierowane, do co najmniej 80 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie ogólne
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z województwa opolskiego. Uczestniczyć
w nim będzie, co najmniej 2400 uczniów i 240 nauczycieli.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl