ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:
 Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - „Przedszkola i szkoły gminy Pakosławice kuźnią młodych olimpijczyków” - „Życie ludzkie to jakby olbrzymie zawody sportowe, których jesteśmy zarówno uczestnikami, jak 
i widzami” to motto programu obejmującego dzieci i uczniów z gminy Pakosławice mającego na celu zwiększenie liczby zajęć edukacyjno-opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klasach I – III szkoły podstawowej oraz wdrożenie gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych skoncentrowanego na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty w całej gminie Pakosławice. Jest to program pilotażowy, skoncentrowany na wartościach wychowawczych sportu i rekreacji oraz promocji zdrowego stylu życia. Dzieci i uczniowie w zależności od działań programowych będą zarówno ich uczestnikami jak i obserwatorami. Program zakłada nawiązanie współpracy między poszczególnymi placówkami oświatowymi gminy Pakosławice jak również między prowadzącymi zajęcia a uczniami, rodzicami, opiekunami oraz środowiskiem lokalnym (LZS, OSP, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Efektem programu ma być organizacja cyklicznej imprezy gminnych igrzysk olimpijskich, nawiązującej swoimi ideami do igrzysk starożytnych. W imprezie wezmą udział dzieci i uczniowie z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych z gmin ościennych. 
Cele szczegółowe programu to:
• wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć tanecznych, sportowych i turystycznych,
• kształtowanie zainteresowań sportowych i turystycznych i tanecznych dzieci i uczniów,
• rozwijanie i wspieranie talentów sportowych,
• wspieranie i promocja aktywności ruchowej jako sposobu na zdrowy styl życia,
• ukazanie wychowawczych walorów aktywności ruchowej, turystycznej i sportowej,
• wykorzystanie walorów krajobrazowych i turystycznych gminy Pakosławice przy planowaniu i realizacji zajęć programowych.

Forma realizacji programu:

- zajęcia taneczne
- zajęcia sportowe - rekreacyjne
-  zajęcia turystyczne
- zajęcia logicznego myślenia
- warsztaty z psychologiem
- gminne igrzyska olimpijskie

Miejsce realizacji programu:
§
   Przedszkole we Frączkowie,
§
   Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Prusinowicach,
§
   Szkoła Podstawowa w Goszowicach
§
   Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach

Gminne Igrzyska Olimpijskie były imprezą podsumowującą program „Przedszkola i szkoły gminy Pakosławice kuźnią młodych olimpijczyków”. Zostały zorganizowane 13 grudnia 2008 r. w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Publicznym Gimnazjum w Pakosławicach. 
Dzieci i uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum w następujących konkurencjach: 
a) indywidualnie: kręgle, badminton, tenis stołowy, warcaby, szachy, scrabble, puzzle, FIFA 09, 
b) drużynowo: ringo dziewcząt, piłka nożna halowa drużyn mieszanych, tor z przeszkodami.

W igrzyskach uczestniczyły: Przedszkole we Frączkowie, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Prusinowicach, Szkoła Podstawowa w Goszowicach, Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach oraz gościnnie – Szkoła Podstawowa w Złotogłowicach. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc z każdej konkurencji otrzymali medale i nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy pamiątkowe koszulki i dyplomy. 
Odbyło się również szereg imprez towarzyszących: konkurs tańca sportowego, wystawa prac uczniów pt. Atrakcje krajobrazowe, kulturowe i turystyczne gminy Pakosławice, spotkanie z p. Andrzejem Zającem zdobywcą złotego medalu na paraolimpiadzie w Pekinie. 
Podsumowaniem całej imprezy była wieczornica poświęcona sportowcom w czasie stanu wojennego. 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl