ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:
 IMIĘ I NAZWISKO  NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Artur Kowalski - dyrektor historia
wiedza o społeczeństwie

mgr Katarzyna Tokarska - wicedyrektor

język polski
historia
mgr Dorota Spyrka biologia
chemia
fizyka
przyroda
świetlica
mgr Aleksandra Lubczyńska język polski
wychowawca klasy 4 SP
biblioteka
świetlica
mgr Małgorzata Droś matematyka
wychowawca kl. 6
mgr Mariusz Sputo pedagog szkolny
wychowawca klasy 8 SP
zajęcia rewalidacyjne
nauczyciel przedszkola
mgr Natalia Mazurkiewicz religia
muzyka
edukacja dla bezpieczeństwa
technika
wdż
doradztwo zawodowe
świetlica
mgr Wojciech Maruszczak wychowanie fizyczne
geografia
mgr Agnieszka Orłowska nauczyciel wspomagający
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Barbara Borkowska religia
język niemiecki
muzyka
plastyka
mgr Małgorzata Jaszczyszyn edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 3 SP
mgr Izabela Jaroszyńska edukacja wczesnoszkolna
wychowawca klasy 3 SP
świetlica
logopedia
inż Agnieszka Sobkowicz wychowanie przedszkolne
wychowawca grupy 3,4-latków
mgr Violetta Komandzik matematyka
informatyka/edukacja informatyczna
geografia
wychowawca klasy 5 SP
mgr Anna Chlipała wychowanie przedszkolne
wychowawca grupy 5,6-latków
mgr Monika Prendecka język angielski
wychowawca klasy 7 SP
świetlica
mgr Jolanta Kamińska edukacja wczesnoszkolna
świetlica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl