ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu "Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi" jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom dwóch szkół podstawowych: ZSP w Prusinowicach i SP w Goszowicach oraz Publicznego  Gimnazjum
 w Pakosławicach, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej prowadzonej w ramach zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, doradztwo zawodowe, innowacyjne metody oceniania.

Projekt realizowany będzie od 01.01.2011 do 31.03.2012.

Cele szczegółowe:

 • zapewnienie każdemu dziecku dostępności usług edukacyjnych w zakresie rozwijania podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych poprzez organizację aktywnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych, humanistycznych, ICT, języków obcych.
 • wspieranie uczniów mających trudności w nauce i opanowywaniu treści programowych poprzez zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne
 • kształtowanie u uczniów aktywnych postaw społecznych
 • wdrożenie innowacyjnej metody oceniania poprzez zastosowanie e-dziennika
 • podniesienie jakości pracy szkoły i motywacji uczniów do nauki poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod nauczania
 • uzupełnienie bazy dydaktycznej
 • bezpłatny dowóz uczniów na zajęcia pozalekcyjne.

OFERTA ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ZS-P W PRUSINOWICACH:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z: języka polskiego, matematyki, przyrody
 • zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych  z języków obcych – język angielski
 • zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z informatyki
 • zajęcia z metod i technik wspomagających uczenie się
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów z opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • zajęcia logopedyczne

W ramach projektu planowane są następujące wycieczki:

 • do Opola 14.05.2011
 • do Szklarskiej Poręby 24 - 28.06.2011
 • w Góry Opawskie 17 - 18.09.2011

HARMONOGRAMY

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM:


AKTUALNOŚCI

WIELKA IMPREZA PROMOCYJNA PROJEKTU

W niedzielę 13 lutego 2011 roku w Publicznym Gimnazjum imienia księdza Josefa Holzmanna w Pakosławicach odbyła się impreza mająca na celu promowanie projektu "UCZYĆ DOBRZE KAŻDEGO UCZNIA - KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI".
Podczas niej uczniowie otrzymali materiały promujące projekt edukacyjny. Organizatorzy zapewnili sprawnie działającą kawiarenkę, w której można było zjeść smaczne ciastko
i wypić kawę. W trakcie imprezy występował zespół muzyczny "PROCEDER-BLUES".

     

SZKOLENIE - PRACA Z SYSTEMEM iDZIENNIK

Dnia 22 marca 2011 roku w Publicznym Gimnazjum w Pakosławicach odbyło się szkolenie dla nauczycieli dotyczące pracy z systemem iDZIENNIK. W programie szkolenia znalazły się informacje o prawidłowych zasadach tworzenia kartotek uczniów, list przedmiotów
i nauczycieli, planów zajęć i terminów ferii oraz tworzenia dzienników. Prowadzący przekazali wskazówki w jaki sposób prowadzić kartoteki ocen, frekwencji, zachowania
i uwag uczniów, adnotacje o wydarzeniach klasowych i wycieczkach, a także drukowaniu zawartych w programie przydatnych wydruków.

WYCIECZKA DO OPOLA

15 maja 2011 roku w ramach realizowanego projektu udaliśmy się wraz z opiekunkami: panią Jolantą Kamińską, panią Katarzyną Tokarską oraz panią Anną Woś na wycieczkę do Opola. Rozpoczęliśmy ją od obejrzenia spektaklu teatralnego pod tytułem "Lampa Alladyna"
w Teatrze Lalek. Wszystkim podobała się bardzo gra aktorów, a szczególnie barwne stroje lalek. Następnym punktem było opolskie ZOO. Pomimo deszczowej pogody zobaczyliśmy wszystkie zwierzęta. Największą jednak atrakcją okazały się małpki i goryle. Nasz wyjazd zakończyliśmy pobytem w McDonald's. Wróciliśmy bardzo zmęczeni, ale usatysfakcjonowani.

WYCIECZKA DO SZKLARSKIEJ PORĘBY

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2011 roku uczestniczyliśmy w wycieczce, podczas której odwiedziliśmy: miasteczko WESTERN, Karpacz, Szklarską Porębę, Chatę Walońską, Wodospady Kamieńczyk i Szklarkę. Wędrowaliśmy po górach podziwiając piękne widoki. Nad naszym bezpieczeństwem czuwały panie: Izabela Jaroszyńska, Barbara Borkowska, Anna Chlipała oraz Violetta Serafin. Przewodnikiem wyprawy był pan Sebastian Fijak.

RAJD W GÓRY OPAWSKIE

Rajd w Góry Opawskie odbył się w dniach 15 i 16 października 2011 roku. W programie wycieczki znalazło się między innymi wyjście na Biskupią Kopę oraz Górę Chrobrego. Opiekę nad grupą sprawowały panie: Izabela Jaroszyńska, Barbara Borkowska, Urszula Skupień oraz Małgorzata Jaszczyszyn. Przewodnikiem była pani Alicja Kowalska.

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

03.12.2011 r. odbyła się wycieczka do Wrocławia, w której udział wzięli uczniowie klas I-VI. Rozpoczęli ją obejrzeniem filmu pt.”Happy feet: Tupot małych stóp 2” we wrocławskim kinie. Następnie udali się do Muzeum Etnograficznego, gdzie obejrzeli wystawę wyrobów artystycznych z drutu, obrazów przedstawiających meczety na ziemiach polskich, a także ekspozycję pt. „Ślązacy i Dolnoślązacy - pamięć, kultura, tożsamość”. Potem odwiedzili Muzeum Poczty i Telekomunikacji, gdzie poznali historię Poczty Polskiej. Zobaczyli tam polskie znaczki, szyldy, skrzynki pocztowe, telefony, telegrafy oraz konne pojazdy pocztowe. Później poszli na obiad, aby zregenerować siły. Po posiłku przeszli ulicami wrocławskiej starówki i odwiedziliśmy most zakochanych, na którym wisiało tysiące kłódek. Potem pojechali do Wrocławskiego Parku Wodnego, gdzie mogli korzystać z wielu atrakcji: „leniwej rzeki”, jacuzzi, różnych zjeżdżalni oraz basenów rekreacyjnych.

TEATR PROFILAKTYCZNY

6 grudnia 2011 r. uczniowie klas 4 - 6 w Publicznym Gimnazjum w Pakosławicach obejrzeli przedstawienie teatru profilaktycznego pod tytułem „Koń trojański”. Miało ono na celu uświadomienie młodym ludziom, że wstąpienie na drogę uzależnień od narkotyków może okazać się drogą bez powrotu i prowadzić do śmierci. Po spektaklu aktorzy zorganizowali pogadankę na tematy poruszane w widowisku.

IMPREZA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

21 marca 2012 roku odbyła się w naszej szkole impreza podsumowująca projekt "Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi". Podczas jej trwania uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach sprawdzających wiedzę z języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego, metod i technik uczenia się. W przerwach wszyscy uczestnicy otrzymali pyszną pizzę, pączka, napój oraz batoniki. Ci uczniowie, którzy wykazali się wiedzą dostali nagrody rzeczowe.


GALERIE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

   

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z PRZYRODY

    

ZAJĘCIA UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
Z INFORMATYKI

  

ZAJĘCIA UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAJĘCIA Z METOD I TECHNIK WSPOMAGAJĄCYCH UCZENIE SIĘ

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW Z OPINIĄ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ


Copyright by www.d4u.glt.pl