ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA PELLETU
W TERMINIE PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2020
z dnia 05.10.2020 roku

 


ZAPYTANIE OFERTOWE 
W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH POMOCY I SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO DO TiK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w ramach projektu "Na dobry początek - dobra edukacja przedszkolna" RPOP.09.01.03-16-0021/18
z dnia 09.03.2020r.


ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI - DOSTAWA POMOCY
I SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO
z dnia 26.02.2020r.

(dostawa fabrycznie nowych pomocy i sprzętu dydaktycznego do:
kącików olimpijczyka i TiK (technologie informacyjno-komunikacyjne)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA PELLETU
W TERMINIE STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2020
z dnia 27.12.2019 roku

 


ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI - DOSTAWA POMOCY
I SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO
z dnia 26.11.2019 roku

(Dostawa fabrycznie nowych pomocy i sprzętu dydaktycznego:
do kącików tematycznych (aktora, kucharza, eksperymentatora
i konstruktora), do klubów (Mądrej Głowy i Zielonej Ziemi), do zajęć kodowania,
do wczesnego wspomagania)

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA PELLETU
z dnia 25.09.2019 roku

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA PELLETU
z dnia 28.12.2018 roku

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA PELLETU
z dnia 02.10.2018 roku

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - ZORGANIZOWANIE
I PRZEPROWADZENIE W OKRESIE
IX 2018 - II 2019
 ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W FORMIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
W PRZEDSZKOLU W NOWAKACH

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA PELLETU
z dnia 02.10.2017 roku

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZORGANIZOWANIE
I PRZEPROWADZENIE  ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W FORMIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
z dnia 22.09.2017 roku

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - ZORGANIZOWANIE
I PRZEPROWADZENIE  ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W FORMIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZORGANIZOWANIE
I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
z dnia 07.07.2017 roku

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ICT
 z dnia 13.06.2017 roku

(obejmuje: dostarczenie, montaż, instalację oprogramowania, konfigurację
i pierwsze uruchomienie sprzętu komputerowego
oraz przeszkolenie kadry pedagogicznej)


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - POMOCE I SPRZĘTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ RUCHOWY DZIECI
z dnia 13.06.2017 roku


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - POMOCE DYDAKTYCZNE
z dnia 09.06.2017 roku


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - PLACE ZABAW
z dnia 06.06.2017 roku


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - PLACE ZABAW
z dnia 26.05.2017 roku
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl