ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Realizowane projekty:
Realizowane projekty:

Cele Projektu

Projekt NTUE opiera umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wprowadzenie innowacyjnych skutecznych form nauczania. Działania w szkole będą się koncentrować na rozwijaniu u uczniów podstawowych umiejętności oraz kompetencji

Cel główny

Wsparcie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Cele szczegółowe

  • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK,
  • Realizację zajęć dodatkowych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie TIK,
  • Opracowanie projektów przedmiotowych lub międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem narzędzi TIK,
  • Praktyczne zastosowanie współczesnych technologii w edukacji,
  • Wdrożenie innowacyjnych form nauczania z wykorzystaniem TIK,
  • Zwiększenie zainteresowania uczniów nauką, przedmiotem lub grupą przedmiotów.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

  • Koło regionalne
  • Koło kulinarne
  • Koło przyrodnicze
  • Koło dziennikarskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl