ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:
 IMIĘ I NAZWISKO  NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Artur Kowalski - dyrektor historia
historia i społeczeństwo
wiedza o społeczeństwie

mgr Katarzyna Tokarska - wicedyrektor

język polski
bibliotekarz
mgr Dorota Spyrka biologia
chemia
fizyka
przyroda
mgr Anna Leksowska język polski
wychowawca klasy 4 SP
zajęcia rewalidacyjne
świetlica
mgr Małgorzata Droś matematyka
zajęcia rewalidacyjne
mgr Mariusz Sputo pedagog szkolny
wychowawca klasy 7 SP
mgr Natalia Mazurkiewicz religia
muzyka
zajęcia artystyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
technika/zajęcia techniczne
wdż
doradztwo zawodowe
wychowawca klasy 3 G
świetlica
mgr Wojciech Maruszczak wychowanie fizyczne
geografia
mgr Agnieszka Orłowska edukacja wczesnoszkolna
wychowawca klasy 1 SP
świetlica
mgr Barbara Borkowska religia
język niemiecki
mgr Małgorzata Jaszczyszyn edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 2 SP
świetlica
mgr Izabela Jaroszyńska edukacja wczesnoszkolna
zajęcia komputerowe
edukacja informatyczna
wychowawca klasy 3 SP
świetlica
mgr Urszula Skupień wychowanie przedszkolne
wychowawca grupy 5,6-latków
przyroda
mgr Violetta Komandzik matematyka
informatyka
geografia
wychowawca klasy 8 SP
mgr Anna Chlipała wychowanie przedszkolne
wychowawca grupy 3,4-latków
mgr Monika Prendecka język angielski
wychowawca klasy 6 SP
świetlica
mgr Jolanta Kamińska edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl