ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA PELLETU
z dnia 28.12.2018 roku

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA PELLETU
z dnia 02.10.2018 roku

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - ZORGANIZOWANIE
I PRZEPROWADZENIE W OKRESIE
IX 2018 - II 2019
 ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W FORMIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
W PRZEDSZKOLU W NOWAKACH

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA PELLETU
z dnia 02.10.2017 roku

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZORGANIZOWANIE
I PRZEPROWADZENIE  ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W FORMIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
z dnia 22.09.2017 roku

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - ZORGANIZOWANIE
I PRZEPROWADZENIE  ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W FORMIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZORGANIZOWANIE
I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
z dnia 07.07.2017 roku

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ICT
 z dnia 13.06.2017 roku

(obejmuje: dostarczenie, montaż, instalację oprogramowania, konfigurację
i pierwsze uruchomienie sprzętu komputerowego
oraz przeszkolenie kadry pedagogicznej)


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - POMOCE I SPRZĘTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ RUCHOWY DZIECI
z dnia 13.06.2017 roku


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - POMOCE DYDAKTYCZNE
z dnia 09.06.2017 roku


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - PLACE ZABAW
z dnia 06.06.2017 roku


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - PLACE ZABAW
z dnia 26.05.2017 roku
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl